Mange rideleirdeltakere blir etter hvert nært knyttet til Skogshorn Rideleir, til hestene, stedet, ledere og ansatte. Først blir det noen år på rideleir, men  i 15 -16 års alderen er drømmen for de fleste å bli hjelpeleder. Vi har stor interesse og pågang på disse jobbene og må begrense tiden, særlig på første sommeren, men så blir det gjerne flere uker senere. Vi prøver også å favorisere litt de som har vært på rideleiren og er kjent med våre rutiner og opplegg. Noen har virkelig fått sansen for hest og ridning og utdanner seg videre, og ender etter hvert opp som instruktører hos oss.

Er du kommet i denne alderen og ønsker hjelpelederjobb så kan du kontakte Irene i januar  på telefon  99725891  eller e-post  storeska@online.no